VNPT iOffice DAKLAK
2.3 / 11 đánh giá

VNPT iOffice DAKLAK

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

VNPT iOffice DAKLAK Miễn phí
2.3 / 11 đánh giá

VNPT iOffice DAKLAK

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK
VNPT iOffice DAKLAK

Mô tả bởi nhà phát triển

"VNPT iOffice Đắk Lắk là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNPT iOffice DAKLAK

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--