EDriver VN

EDriver VN

Nhà phát triển: YUAN YU HUANG

Miễn phí

EDriver VN Miễn phí

EDriver VN

Nhà phát triển: YUAN YU HUANG

Ảnh màn hình

EDriver VN
EDriver VN
EDriver VN
EDriver VN

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống dành riêng cho tài xế

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app EDriver VN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--