Honda Oil

Honda Oil

Nhà phát triển: Honda VietNam

Miễn phí

Honda Oil Miễn phí

Honda Oil

Nhà phát triển: Honda VietNam

Ảnh màn hình

Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil
Honda Oil

Mô tả bởi nhà phát triển

Honda Oil là ứng dụng giúp các cửa hàng, đại lý đặt dầu từ đại lý cấp trên, nhận đơn hàng từ đại lý cấp dưới, cập nhật giá sản phẩm và đọc thông báo khuyến mãi từ Honda Vietnam.

Honda Oil is application that help spare part general stores can order oil from superiors, receipt order form inferior, update product price and reading promotion annoucement published by Honda Vietnam

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Honda Oil

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--