QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬

QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬

Nhà phát triển: Khoa Nguyen

Miễn phí

QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬ Miễn phí

QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬

Nhà phát triển: Khoa Nguyen

Ảnh màn hình

QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬
QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Quản lý nhà nghỉ, khách sạn

QLKS 2.0 là phiên bản tiếp theo của QLKS.

Với những tính năng nâp cấp mới sẽ đem lại cho bạn nhiều tiện ích và thoải mái khi quản lý Khách sạn/nhà nghỉ.

Lưu ý bạn nên đọc kỹ hướng dẫn để sử dụng ứng dụng hiệu quả.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QLKS 2.0 ( Quản lý khách sạn‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--