Trực Tuyến 11
4.3 / 3 đánh giá

Trực Tuyến 11

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

Trực Tuyến 11 Miễn phí
4.3 / 3 đánh giá

Trực Tuyến 11

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11
Trực Tuyến 11

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng giúp tiếp nhận các phản ánh về các vấn đề xã hội, đời sống hàng ngày của người dân và xử lý một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất với thời buổi công nghệ ngày nay. Ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi quá trình, và tiếp nhận kết quả xử lý phản ánh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trực Tuyến 11

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--