Baygolf - Golf Booking

Baygolf - Golf Booking

Nhà phát triển: Databay JSC

Miễn phí

Baygolf - Golf Booking Miễn phí

Baygolf - Golf Booking

Nhà phát triển: Databay JSC

Ảnh màn hình

Baygolf - Golf Booking
Baygolf - Golf Booking
Baygolf - Golf Booking
Baygolf - Golf Booking
Baygolf - Golf Booking

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Baygolf hỗ trợ người chơi golf tối đa trong thao tác đặt sân một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Thông qua ứng dụng, người sử dụng có thể tra cứu các lần đặt sân đã thao tác, kết nối bạn bè cùng chơi.
- Tổng hợp đánh giá sân từ tất cả các người dùng khác
- Tích điểm đổi quà
- Tính năng ưu đãi
- Hoàn tiền khi đặt sân không thành công
- Giải đấu
- Tin tức

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Baygolf - Golf Booking

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--