NT.BaoNgap

NT.BaoNgap

Nhà phát triển: Dung Bui

Miễn phí

NT.BaoNgap Miễn phí

NT.BaoNgap

Nhà phát triển: Dung Bui

Ảnh màn hình

NT.BaoNgap
NT.BaoNgap
NT.BaoNgap
NT.BaoNgap
NT.BaoNgap
NT.BaoNgap

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm xem thông tin dự báo ngập xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phần mềm cung cấp thông tin dự báo ngập, với tính năng thông báo khi mực nước vượt ngưỡng cài đặt.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NT.BaoNgap

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--