Speedtest & WIFI Analyzer

Speedtest & WIFI Analyzer

Nhà phát triển: MushTrip s.r.o.

Miễn phí

Speedtest & WIFI Analyzer Miễn phí

Speedtest & WIFI Analyzer

Nhà phát triển: MushTrip s.r.o.

Ảnh màn hình

Speedtest & WIFI Analyzer
Speedtest & WIFI Analyzer
Speedtest & WIFI Analyzer
Speedtest & WIFI Analyzer
Speedtest & WIFI Analyzer
Speedtest & WIFI Analyzer
Speedtest & WIFI Analyzer
Speedtest & WIFI Analyzer

Mô tả bởi nhà phát triển

1.000.000 người dùng sử dụng Speedtest, được các chuyên gia tin cậy, để kiểm tra tốc độ Internet và WI-FI.

Ứng dụng này là một tiện ích nhanh và chính xác để đánh giá kết nối di động (3G, 4G, LTE) và Wi-Fi của bạn trên mọi thiết bị. Thực hiện kiểm tra tốc độ internet chuyên gia với một lần chạm và nhận tất cả thông tin cần thiết về kết nối của bạn.

Tính năng, đặc điểm:

- Xem để tải xuống, tải lên và Ping
- Thử nghiệm một chạm trong dưới 30 giây
- Biểu đồ thời gian thực với cấp kết nối, biểu đồ tải xuống và tải lên, tốc độ trung bình của ISP và hơn thế nữa
- Theo dõi các bài kiểm tra trước đây với báo cáo chi tiết
- Chia sẻ kết quả của bạn
- So sánh kết quả với tốc độ và độ trễ trung bình của ISP
- Màn hình sử dụng dữ liệu


ĐĂNG KÝ

Trở nên miễn phí từ quảng cáo, bỏ chặn tất cả các chủ đề thú vị và nhận được số lượng thử nghiệm không giới hạn với quyền truy cập cao cấp:

- Kiểm tra ưu điểm của nó, bằng cách dùng thử miễn phí ba ngày. Sau 3 ngày, bản dùng thử sẽ tự động chuyển sang thuê bao trả tiền trong tuần.
- Thuê bao trả phí được chia thành 3 loại: hàng tuần, hàng tháng và năm.
- Một tuần trả phí thuê bao 7,99 đô la. Tháng - $ 19,99. Năm - $ 99,99.
- Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes của bạn khi xác nhận mua hàng.
- Bạn có thể hủy đăng ký hoặc dùng thử miễn phí bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. KHÁC, nó sẽ được tự động gia hạn.
- Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
- Bạn có thể quản lý đăng ký và tắt tự động gia hạn trong Cài đặt tài khoản của bạn sau khi mua.
- Bất kỳ phần chưa sử dụng nào của bản dùng thử miễn phí sẽ bị mất khi bạn mua đăng ký.
- Đọc chính sách bảo mật của chúng tôi http://mushtrip.com/privacy.html.
Và EULA http://mushtrip.com/eula.html.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Speedtest & WIFI Analyzer

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--