WristApp for WhatsApp
3.7 / 3 đánh giá

WristApp for WhatsApp

Nhà phát triển: Sana Siddiqui

Miễn phí

WristApp for WhatsApp Miễn phí
3.7 / 3 đánh giá

WristApp for WhatsApp

Nhà phát triển: Sana Siddiqui

Ảnh màn hình

WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp
WristApp for WhatsApp

Mô tả bởi nhà phát triển

Cổ tay kết nối Apple Watch của bạn với các cuộc trò chuyện và tin nhắn WhatsApp của bạn!

ĐIỂM NỔI BẬT
- Thiết lập an toàn, nhanh chóng, đơn giản
- Xem các cuộc hội thoại (người gửi, số tin nhắn chưa đọc, thời gian, tin nhắn mới nhất)
- Xem các cuộc trò chuyện (đã gửi và nhận tin nhắn)
- Hỗ trợ tin nhắn hình ảnh
- Xem danh bạ
- Làm mới dễ dàng
- Hỗ trợ trò chuyện nhóm và trực tiếp

Ở trong cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình với Cổ tay! :)

LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG
Cổ tay kết nối các cuộc hội thoại WhatsApp của bạn với Apple Watch thông qua WhatsApp Web. Chỉ cần khởi chạy cả hai ứng dụng cùng một lúc và làm theo lời nhắc thiết lập. Thiết lập đơn giản chỉ cần quét mã QR và phần còn lại là ma thuật.

RIÊNG TƯ
Cổ tay tôn trọng mọi quyền riêng tư của người dùng. Ứng dụng KHÔNG lưu trữ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào trên máy chủ. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trên thiết bị người dùng để thực hiện và tính năng tải nhanh. Chúng tôi coi trọng sự riêng tư và bảo mật và tin rằng mọi người dùng đều được hưởng quyền này.

CẢI TIẾN TIẾP TỤC
Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp thiết lập, đề xuất, khắc phục sự cố hoặc chỉ để nói xin chào! Chúng tôi mong muốn liên tục cải thiện ứng dụng.

Lưu ý: Cổ tay không được liên kết hoặc xác nhận bởi WhatsApp Inc hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó. Phát triển của FingerApp là độc lập. Cổ tay là tuân thủ các điều khoản WhatsApp và tất cả các chính sách khác.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app WristApp for WhatsApp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan