Sổ Chấm Công
2.6 / 82 đánh giá

Sổ Chấm Công

Nhà phát triển: NGUYEN VAN LUAN

Miễn phí

Sổ Chấm Công Miễn phí
2.6 / 82 đánh giá

Sổ Chấm Công

Nhà phát triển: NGUYEN VAN LUAN

Ảnh màn hình

Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công
Sổ Chấm Công

Mô tả bởi nhà phát triển

Sổ Chấm Công là một ứng dụng hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, ứng dụng giúp cho việc Ghi nhận giờ công đã làm, tại khu vực địa điểm văn phòng, công trường... Cung cấp cho người quản lý dữ liệu báo cáo đầy đủ, nhanh chóng. Giúp cho công việc tính lương của người lao động đầy đủ và chính xác.

Ở phiên bản 3.0 này, ứng dụng đã lược bỏ một số tính năng ở phiên bản cũ do xét thấy mức độ hiệu quả thực tế. Điểm quan trọng ứng dụng cho phép lựa chọn chế độ chấm công theo ngày, hoặc theo giờ (Đối với tổ chức áp dụng cho cho các thành viên). Đối với cá nhân chỉ thực hiện chấm công theo ngày.

Ứng dụng còn có thêm Tính năng mới tạo lịch hẹn nhắc báo các sự kiện sắp tới, có thể rất hữu ích để bạn không bỏ lỡ các cuộc hẹn quan trọng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sổ Chấm Công

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--