VUS Student Portal
3.8 / 273 đánh giá

VUS Student Portal

Nhà phát triển: VUS

Miễn phí

VUS Student Portal Miễn phí
3.8 / 273 đánh giá

VUS Student Portal

Nhà phát triển: VUS

Ảnh màn hình

VUS Student Portal
VUS Student Portal
VUS Student Portal
VUS Student Portal
VUS Student Portal

Mô tả bởi nhà phát triển

Student Portal - Ứng dụng hỗ trợ kết nối giữa phụ huynh và VUS

Mô tả:
- Xem thông tin học tập của con hoặc bản thân tại VUS.
- Bao gồm tình hình học tập, lộ trình học, chuyên cần, điểm thi giữa khóa và cuối khóa.
- Cung cấp tài liệu hỗ trợ học tập tại nhà.
- Nhận thông báo mới nhất từ VUS

Description:
- VUS's student login to view study information, including study progress, attendant, study route map, midterm and final scores.
- Provide learning materials for learning at home.
- Receiving notifications from VUS

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VUS Student Portal

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--