Hình nền đẹp nhất - Paperwall

Hình nền đẹp nhất - Paperwall

Nhà phát triển: Blacksmith Yazilim Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Miễn phí

Hình nền đẹp nhất - Paperwall Miễn phí

Hình nền đẹp nhất - Paperwall

Nhà phát triển: Blacksmith Yazilim Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Ảnh màn hình

Hình nền đẹp nhất - Paperwall
Hình nền đẹp nhất - Paperwall
Hình nền đẹp nhất - Paperwall
Hình nền đẹp nhất - Paperwall

Mô tả bởi nhà phát triển

Chúng Tôi Làm Cho Điện Thoại Tuyệt Vời!

Miễn phí và Dễ dàng để tải về nền tuyệt vời và hình ảnh tốt nhất để cá nhân của nhà trên màn hình.

Nền được thiết kế đặc biệt để phù hợp với iPhone của bạn.
Giàu mục với hàng ngàn của nền trận đấu mỗi cá tính.
Tìm hình ảnh độc đáo, góc độ tốt nhất và màu sắc hoàn hảo.

Giá là cho CHÚNG tôi khách hàng. Giá trong các quốc gia khác có thể thay đổi và chi phí thực tế có thể chuyển đến địa phương của tệ tùy thuộc vào các quốc gia cư trú.
Thanh toán sẽ được tính đến Khoản tại xác nhận mua
Đăng ký tự động trừ khi tự động mới là tắt ít nhất 24 giờ trước khi cuối của giai đoạn hiện tại.
Tài khoản sẽ được trả cho gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi đến cuối của giai đoạn hiện tại , và xác định chi phí của sự đổi mới
Đăng ký có thể được quản lý bởi dùng và tự động đổi mới có thể tắt bằng cách để sử dụng tài Khoản của Cài đặt sau khi mua.
Đơn giản, miễn phí thời gian thử nghiệm, nếu được, sẽ bị mất khi dùng mua một đăng ký để công bố đó, nếu có.

Yêu Cầu Truy Cập:
Thông báo cho Phép thông báo nhận tất cả tin tức về các ứng dụng, nội dung mới cập nhật
Ảnh - cho Phép nhập bạn như và đặt chúng vào màn hình.

Chính Sách: paperwall.co/mật
Về Sử dụng: https://paperwall.co/terms-of-service/
Liên hệ thông Tin: info@paperwall.co

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hình nền đẹp nhất - Paperwall

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan