NCalc Máy Tính Khoa Học 570

NCalc Máy Tính Khoa Học 570

Nhà phát triển: Tran Duy

Miễn phí

NCalc Máy Tính Khoa Học 570 Miễn phí

NCalc Máy Tính Khoa Học 570

Nhà phát triển: Tran Duy

Ảnh màn hình

NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570
NCalc Máy Tính Khoa Học 570

Mô tả bởi nhà phát triển

◉ Chức năng chính
• Màn hình cho phép bạn nhập công thức như trong sách giáo khoa
• Bàn phím được thiết kế giống như máy tính 570 plus, 580 vnx plus
• Hỗ trợ 2 chế độ: phân số và số thập phân
• Số nguyên với độ chính xác tuỳ ý
• Giải phương trình và tìm nghiệm tất cả các phương trình, bao gồm phương trình bậc 2, phương trình bậc 3, phương trình bậc 4, bất phương trình bậc 2, 3 và 4, giải hệ phương trình 2 ẩn, 3 ẩn và 4 ẩn
• Giải tích: hỗ trợ tính đạo hàm, nguyên hàm, tích phân, giới hạn của một hàm.
• Số phức
• Tính toán trên các hệ cơ số khác nhau (binary, decimal, hexadecimal và octal)
• Máy tính thống kê và hồi quy, hỗ trợ vẽ đồ thị của hàm hồi quy
• Tạo một bẳng dựa trên biểu thức cho trước
• Máy tính véc tơ và ma trận
• Máy tính có thể hiển thị kết quả ở các dạng khác nhau (bao gồm phân số, hỗ số, số thập phân, số thập phân vô hạn tuần hoàn, DMS, và hệ toạ độ Polar) và 3 đơn vị góc (degree, radian, grade)
• Đinh dạng số thập phân: normal, engineering, engineering SI, science và fixed.
• Lịch sử tính toán
• Máy tính lượng giác hỗ trợ Radians, Degree, Gradian
• Máy tính kết quả phân số, số mũ lớn, độ chính xác hàng nghìn chữ số
• Tính toán phần trăm, có thể lưu giá trị vào 8 biến

◉ Ứng dụng máy tính khá giống với máy tính 570, 580 hoặc máy tính Vinacal.

◉ Công thức toán và vật lý
Máy tính có một bộ sưu tập lớn các công thức, bao gồm các công thức Toán học và Vật lý. Được phân loại và rất hữu ích cho học sinh ở trường trung học, trung học và đại học.

◉ Chuyển đổi đơn vị:
• Tiền tệ
• Bộ sưu tập lớn chuyển đổi đơn vị (1000+)

◉ Máy tính đồ thị như là máy tính ti 83, ti 84
• Các dạng đồ thị được hỗ trợ: Cartesian, implicit, polar and parametric.
• Nhiều graph workspaces
• Tìm nghiệm, giao điểm
• Thu phóng và chuyển đổi mượt mà

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NCalc Máy Tính Khoa Học 570

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--