Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
2.8 / 234 đánh giá

Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhà phát triển: Hieu Pham

Miễn phí

Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu Miễn phí
2.8 / 234 đánh giá

Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhà phát triển: Hieu Pham

Ảnh màn hình

Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng chỉ hỗ trợ iOS 10.0 trở lên

- Các đối tượng mục tiêu là Người dân có nhu cầu xem thông tin quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ứng dụng không yêu cầu đăng nhập trước khi sử dụng
- Ứng dụng này chỉ được phân phối ở Việt Nam

Căn cứ: Theo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 117/NQ-CP

- Chọn Menu xem quy hoạch theo khu vực hành chính Huyện
- Xem thông tin quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Định vị vị trí hiện tại để để người dùng xem thông tin quy hoạch tại vị trí hiện tại dễ dàng hơn
- Zoom lớn bản đồ
- Zoom nhỏ bản đồ
- Load lớp quy hoạch
- Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--