EVNNPC KPIv1

EVNNPC KPIv1

Nhà phát triển: VHV

Miễn phí

EVNNPC KPIv1 Miễn phí

EVNNPC KPIv1

Nhà phát triển: VHV

Ảnh màn hình

EVNNPC KPIv1
EVNNPC KPIv1
EVNNPC KPIv1
EVNNPC KPIv1

Mô tả bởi nhà phát triển

EVNNPC

Phần mềm EVNNPC sử dụng nội bộ, chỉ dành cho cán bộ EVNNPC.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app EVNNPC KPIv1

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--