VCNet

VCNet

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

VCNet Miễn phí

VCNet

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

VCNet
VCNet
VCNet
VCNet
VCNet
VCNet
VCNet
VCNet
VCNet
VCNet
VCNet

Mô tả bởi nhà phát triển

Mạng xã hội Việt Nam tích hợp phần mềm quản lý văn bản, lịch họp

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VCNet

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--