MVS Applications

MVS Applications

Nhà phát triển: Ngoc Vu Huong

Miễn phí

MVS Applications Miễn phí

MVS Applications

Nhà phát triển: Ngoc Vu Huong

Ảnh màn hình

MVS Applications
MVS Applications
MVS Applications
MVS Applications
MVS Applications
MVS Applications
MVS Applications
MVS Applications

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng phục vụ nhân viên bán hàng tại siêu thị ViettelStore:
- Cập nhật thông tin nhân viên và siêu thị.
- Hỗ trợ cài đặt ứng dụng cho khách hàng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MVS Applications

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--