Mekomed

Mekomed

Nhà phát triển: Mekong Medical Company Limited

Miễn phí

Mekomed Miễn phí

Mekomed

Nhà phát triển: Mekong Medical Company Limited

Ảnh màn hình

Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed
Mekomed

Mô tả bởi nhà phát triển

Mekomed app là một giải pháp cho công nghệ 4.0 được áp dụng cho các khách hàng của Mekomed

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Mekomed

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--