Nhà sản xuất phim hoạt hìnhmàu

Nhà sản xuất phim hoạt hìnhmàu

Nhà phát triển: Vineeta Yadav

Miễn phí

Nhà sản xuất phim hoạt hìnhmàu Miễn phí

Nhà sản xuất phim hoạt hìnhmàu

Nhà phát triển: Vineeta Yadav

Ảnh màn hình

Nhà sản xuất phim hoạt hìnhmàu

Mô tả bởi nhà phát triển

Chuyển đổi hình ảnh của bạn thành biếm họa hoạt hình.

Color Cartoon Caricature Maker cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh thành hình ảnh biếm họa hoạt hình. Bạn có thể tự hoạt hình bằng cách thay thế khuôn mặt của mình bằng những bức tranh biếm họa vui nhộn.
Mang một nét hài hước vào cuộc sống của bạn bằng cách thay thế khuôn mặt của bạn bằng biếm họa phim hoạt hình màu nổi tiếng. Chuyển đổi ảnh của bạn thành tranh biếm họa truyện tranh và chia sẻ ảnh biếm họa vui nhộn của bạn cho tất cả.
Đừng lo lắng nếu bạn không biết làm tranh biếm họa? Ứng dụng Color Cartoon Caricature Maker sẽ giúp bạn, Nó sẽ chuyển đổi hình ảnh bình thường của bạn thành biếm họa hoạt hình nổi tiếng.
Chỉ cần nhập ảnh để thay đổi bản thân hoặc bạn bè của bạn thành tranh biếm họa trong vài giây. Tạo biếm họa phim hoạt hình theo phong cách celibrity và chia sẻ cho tất cả.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nhà sản xuất phim hoạt hìnhmàu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--