QHSDD.LA
2.3 / 122 đánh giá

QHSDD.LA

Nhà phát triển: PHAM NGUYEN HOANG TUAN

Miễn phí

QHSDD.LA Miễn phí
2.3 / 122 đánh giá

QHSDD.LA

Nhà phát triển: PHAM NGUYEN HOANG TUAN

Ảnh màn hình

QHSDD.LA
QHSDD.LA
QHSDD.LA
QHSDD.LA
QHSDD.LA

Mô tả bởi nhà phát triển

Mở bản đồ theo đơn vị hành chính cấp phường, xã
Tìm kiếm theo tờ/thửa;
Tìm theo tên người sử dụng đất (phải là thành viên);
Tra cứu thông tin trực tiếp trên bản đồ;
Hiễn thị thông tin chi tiết tờ, thửa, diện tích, loại đất, quy hoạch sử dụng đất, tình trạng cấp giấy, trình trạng bị chặn giao dịch...
Định vị vị trí thửa đất...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QHSDD.LA

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--