TuanVu Fitness

TuanVu Fitness

Nhà phát triển: DTS Group

Miễn phí

TuanVu Fitness Miễn phí

TuanVu Fitness

Nhà phát triển: DTS Group

Ảnh màn hình

TuanVu Fitness
TuanVu Fitness
TuanVu Fitness
TuanVu Fitness
TuanVu Fitness
TuanVu Fitness
TuanVu Fitness
TuanVu Fitness
TuanVu Fitness

Mô tả bởi nhà phát triển

TuanVuFitness là ứng dụng cung cấp giải pháp tập luyện mới tại Việt Nam.

TuanVuFitness là ứng dụng cung cấp giải pháp tập luyện mới tại Việt Nam.
Chỉ cần trở thành hội viên của TuanVuFitness, người dùng có thể trải nghiệm tìm kiếm và tập luyện tập tại hàng trăm phòng tập khác nhau, trong hệ thống đối tác của TuanVuFitness ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TuanVu Fitness

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--