ACB SafeKey
2.8 / 167 đánh giá

ACB SafeKey

Nhà phát triển: ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Miễn phí

ACB SafeKey Miễn phí
2.8 / 167 đánh giá

ACB SafeKey

Nhà phát triển: ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Ảnh màn hình

ACB SafeKey
ACB SafeKey
ACB SafeKey
ACB SafeKey
ACB SafeKey
ACB SafeKey

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng sinh OTP để xác thực giao dịch của ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ACB SafeKey

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--