FacePlus

FacePlus

Nhà phát triển: FaceNet JSC.

Miễn phí

FacePlus Miễn phí

FacePlus

Nhà phát triển: FaceNet JSC.

Ảnh màn hình

FacePlus
FacePlus
FacePlus
FacePlus
FacePlus

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng điểm danh dành cho sinh viên trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app FacePlus

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--