LOTTE FINANCE

LOTTE FINANCE

Nhà phát triển: LOTTE FINANCE VIETNAM COMPANY LIMITED

Miễn phí

LOTTE FINANCE Miễn phí

LOTTE FINANCE

Nhà phát triển: LOTTE FINANCE VIETNAM COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

LOTTE FINANCE
LOTTE FINANCE
LOTTE FINANCE
LOTTE FINANCE
LOTTE FINANCE
LOTTE FINANCE

Mô tả bởi nhà phát triển

Tài chính mới chưa từng có trước đây!
Trải nghiệm Lotte Finance.

Tư cách thành viên thật dễ dàng và nhanh chóng!
Thành viên dễ dàng và nhanh chóng bằng chứng nhận SNS (Thành viên liên kết).
Đăng ký thành viên an toàn thông qua xác thực điện thoại di động.

Các phương thức đăng nhập an toàn và linh hoạt
Cung cấp các phương thức đăng nhập an toàn và đa dạng như số PIN và xác thực sinh trắc học.

Thông tin tài chính của tôi trong nháy mắt.
Bạn có thể kiểm tra thông tin tài chính bạn vừa mới đăng nhập (Chỉ có thành viên đầy đủ)

Rất đơn giản của mô phỏng cho vay
Số tiền trả nợ hàng tháng chỉ có thể được biết theo công việc, số tiền vay, thời hạn vay.

Không phải thành viên có thể áp dụng tư vấn cho vay dễ dàng và nhanh chóng.
Bạn có thể đăng ký khoản vay trong một thời gian ngắn chỉ bằng tên và thông tin liên hệ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app LOTTE FINANCE

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--