FBiscom iGOLF

FBiscom iGOLF

Nhà phát triển: PPC IGOLF

Miễn phí

FBiscom iGOLF Miễn phí

FBiscom iGOLF

Nhà phát triển: PPC IGOLF

Ảnh màn hình

FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF
FBiscom iGOLF

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng đặt tee time sân golf flc demo, theo dõi sự kiện , nhận chương trình khuyến mãi, ưu đãi của sân. Quan tâm và booking Caddy, cập nhật thời tiết của sân cách chính xác nhất, cập nhật và tính Handicap của ngừoi chơi. Ưu đãi cho các hội viên

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app FBiscom iGOLF

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--