Vietnam Post

Vietnam Post

Nhà phát triển: Vietnam Post

Miễn phí

Vietnam Post Miễn phí

Vietnam Post

Nhà phát triển: Vietnam Post

Ảnh màn hình

Vietnam Post
Vietnam Post
Vietnam Post
Vietnam Post
Vietnam Post

Mô tả bởi nhà phát triển

Phát hành bởi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post, cho phép khách hàng tra cứu thông tin bưu gửi, phiếu chuyển tiền, tra cứu phí dịch vụ, mạng lưới bưu cục.

Ứng dụng dành cho khách hàng, thiết kế tối ưu, giao diện tinh tế, thân thiện, tra cứu dữ liệu nhanh chóng, dễ sử dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vietnam Post

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--