UniStudent

UniStudent

Nhà phát triển: Do Van Loc

Miễn phí

UniStudent Miễn phí

UniStudent

Nhà phát triển: Do Van Loc

Ảnh màn hình

UniStudent
UniStudent
UniStudent
UniStudent

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng quản lý đào tạo Unisoft dành cho sinh viên, phụ huynh trên điện thoại di động, quản lý một cách thông minh. giúp sinh viên có thể tra cứu các thông tin về học phí, điểm thi, lịch học, lịch thi, nhận tin nhắn, kết nối & chat với bạn bè ...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app UniStudent

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--