Unicar
4.2 / 690 đánh giá

Unicar

Nhà phát triển: Unicar

Miễn phí

Unicar Miễn phí
4.2 / 690 đánh giá

Unicar

Nhà phát triển: Unicar

Ảnh màn hình

Unicar
Unicar
Unicar
Unicar
Unicar

Mô tả bởi nhà phát triển

Người dùng nhập điểm đến và điểm đi ( nếu bạn không muốn đi từ vị trí hiện tại ). Sau đó ứng dụng sẽ thể hiện ra giá tham khảo của các dịch vụ đang hoạt động. Nếu bạn đồng ý với giá cả dịch vụ, chọn đặt xe, ứng dụng sẽ tìm các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp nhất và kết nối bạn với các nhà cung cấp dịch vụ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Unicar

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--