Nozza Manager

Nozza Manager

Nhà phát triển: Nguyen Dinh Nguu

Miễn phí

Nozza Manager Miễn phí

Nozza Manager

Nhà phát triển: Nguyen Dinh Nguu

Ảnh màn hình

Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager
Nozza Manager

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng quản lý cho thuê đa năng
- Quản lý cho thuê
- Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa
+ Bảo trì định kỳ
+ Bảo trì phát sinh
+ Nhắc bảo trì
- Quản lý tài chính
- Quản lý tương tác với khách thuê, cư dân
- Báo cáo đa dạng
+ Báo cáo cho thuê
+ Báo cáo doanh thu
+ Báo cáo vận hành, bảo trì

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nozza Manager

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--