GREE Services

GREE Services

Nhà phát triển: BSCSoft

Miễn phí

GREE Services Miễn phí

GREE Services

Nhà phát triển: BSCSoft

Ảnh màn hình

GREE Services
GREE Services
GREE Services
GREE Services
GREE Services
GREE Services

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng gree bảo hành dành cho khách hàng và nhân viên gree.
Giúp người dùng gửi yêu cầu bảo hành, tra cứu bảo hành ....

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GREE Services

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--