PTI Portal

PTI Portal

Nhà phát triển: PTI Insurance

Miễn phí

PTI Portal Miễn phí

PTI Portal

Nhà phát triển: PTI Insurance

Ảnh màn hình

PTI Portal
PTI Portal
PTI Portal
PTI Portal
PTI Portal
PTI Portal

Mô tả bởi nhà phát triển

PTI Portal là một ứng dụng dành cho đối tác và nội bộ của PTI, xử lý việc cấp đơn cho các nghiệp vụ.

Mục tiêu: Xử lý đơn giản và giao diện thân thiện cho người dùng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PTI Portal

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--