ZaloPay Merchant

ZaloPay Merchant

Nhà phát triển: ZION JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

ZaloPay Merchant Miễn phí

ZaloPay Merchant

Nhà phát triển: ZION JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

ZaloPay Merchant
ZaloPay Merchant
ZaloPay Merchant
ZaloPay Merchant

Mô tả bởi nhà phát triển

ZaloPay Merchant App là ứng dụng trên smartphone dành riêng cho các Doanh nghiệp với nhiều tiện ích, giúp cho việc quản lý giao dịch ZaloPay hiệu quả và tiện lợi.

Các tính năng chính của ZaloPay Merchant App:

-Quản lý giao dịch: dễ dàng xem lại lịch sử giao dịch theo thời gian, kênh thanh toán, mã giao dịch

-Thống kê, báo cáo: đầy đủ số liệu thống kê tổng tiền giao dịch, hoàn tiền, giảm giá... báo cáo các giao dịch thành công và thất bại.

-Thông tin đối soát, thanh toán: các thông tin chi tiết hỗ trợ việc đối soát của Merchant.

-Quản lý người dùng: cho phép nhiều người dùng cùng tham gia quản lý các giao dịch, phân loại đầy đủ quyền tài khoản Quản lý, Nhân viên phòng ban phù hợp các nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ZaloPay Merchant

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--