MISA SME

MISA SME

Nhà phát triển: MISA JSC

Miễn phí

MISA SME Miễn phí

MISA SME

Nhà phát triển: MISA JSC

Ảnh màn hình

MISA SME
MISA SME
MISA SME
MISA SME
MISA SME
MISA SME
MISA SME
MISA SME
MISA SME
MISA SME

Mô tả bởi nhà phát triển

MISA SME là ứng dụng mobile của phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET, được phát triển bởi Công ty cổ phần MISA.
Các chức năng chính:
+ Giám đốc doanh nghiệp tức thời xem nhanh được tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp như: tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, tồn kho.
+ Nhận được các thông báo về các chương trình khuyễn mãi, các Thông tư, chế độ kế toán mới được cập nhật kịp thời từ MISA.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MISA SME

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--