My VietNam Post
1.9 / 759 đánh giá

My VietNam Post

Nhà phát triển: Vietnam Post

Miễn phí

My VietNam Post Miễn phí
1.9 / 759 đánh giá

My VietNam Post

Nhà phát triển: Vietnam Post

Ảnh màn hình

My VietNam Post
My VietNam Post
My VietNam Post
My VietNam Post
My VietNam Post
My VietNam Post

Mô tả bởi nhà phát triển

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG
1. Đăng nhập
2. Đổi mật khẩu – Cập nhật thông tin tài khoản
2.1. Đổi mật khẩu
2.2. Cập nhật thông tin tài khoản
3. Quản lý danh bạ địa chỉ người gửi – người nhận
3.1. Thêm danh bạ địa chỉ
3.2. Cập nhật danh bạ địa chỉ
3.3. Tìm kiếm danh bạ địa chỉ
4. Tạo đơn hàng – In vận đơn
4.1. Tạo đơn hàng lẻ
4.2. Tạo đơn hàng
5. Quản lý đơn hàng
5.1. Tìm đơn hàng theo trạng thái
5.2. Hủy đơn hàng
6. Thống kê đơn hàng
6.1. Thống kê tiền thu hộ
6.2. Thống kê đơn hàng
6.3. Thống kê trạng thái
6.4. Thống kê nâng cao
7. Tìm kiếm đơn hàng
7.1 Tìm kiếm nhanh
7.2 Tìm kiếm nâng cao
8. Định vị bưu gửi (Các đơn hàng bưu cục đã phát hành)
9. Tìm bưu cục gần nhất
10. Dịch vụ cộng thêm
11. Đánh giá Bưu tá

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app My VietNam Post

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--