Ipos24h Report

Ipos24h Report

Nhà phát triển: Tuan Hoang

Miễn phí

Ipos24h Report Miễn phí

Ipos24h Report

Nhà phát triển: Tuan Hoang

Ảnh màn hình

Ipos24h Report
Ipos24h Report
Ipos24h Report
Ipos24h Report
Ipos24h Report

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng xem báo cáo Online giúp:
+ Kiểm soát Doanh thu hàng ngày
+ Kiểm soát sổ quỹ hàng ngày
+ Kiểm soát doanh số chuỗi cửa hàng
+ Kiểm soát tồn kho hàng hoá

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ipos24h Report

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--