Kymdan Store

Kymdan Store

Nhà phát triển: SAIGON - KYMDAN RUBBER STOCK COMPANY

Miễn phí

Kymdan Store Miễn phí

Kymdan Store

Nhà phát triển: SAIGON - KYMDAN RUBBER STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store
Kymdan Store

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng mua sắm trực tuyến các sản phẩm chính hãng KYMDAN, dành riêng cho thị trường tại Việt Nam.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kymdan Store

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--