Bình Chánh Trực Tuyến

Bình Chánh Trực Tuyến

Nhà phát triển: VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Miễn phí

Bình Chánh Trực Tuyến Miễn phí

Bình Chánh Trực Tuyến

Nhà phát triển: VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Ảnh màn hình

Bình Chánh Trực Tuyến
Bình Chánh Trực Tuyến
Bình Chánh Trực Tuyến
Bình Chánh Trực Tuyến

Mô tả bởi nhà phát triển

Với mong muốn tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề, bức xúc của người dân liên quan đời sống, đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện Bình Chánh.

Ứng dụng nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn Huyện Bình Chánh gửi các phản ánh, đóng góp ý kiến xây dựng xã hội, qua đó giúp người dân theo dõi, giám sát và kết quả xử lý các phản ánh, góp ý của mình mọi lúc mọi nơi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bình Chánh Trực Tuyến

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--