StepsMeter: Pedometer

StepsMeter: Pedometer

Nhà phát triển: Steffen Mayer

Miễn phí

StepsMeter: Pedometer Miễn phí

StepsMeter: Pedometer

Nhà phát triển: Steffen Mayer

Ảnh màn hình

StepsMeter: Pedometer
StepsMeter: Pedometer
StepsMeter: Pedometer
StepsMeter: Pedometer
StepsMeter: Pedometer
StepsMeter: Pedometer

Mô tả bởi nhà phát triển

StepsMeter giúp bạn đạt được mục tiêu bước hàng ngày của bạn và sống một cuộc sống lành mạnh.

Ứng dụng này đồng bộ với ứng dụng Health để thu thập và hiển thị dữ liệu được thu thập bởi iPhone hoặc Apple Watch của bạn. Nó có thể hiển thị số bước hàng ngày và hàng tuần của bạn, khoảng cách đi bộ và số tầng đã tăng lên mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của bạn. Trong chế độ xem lịch sử, bạn có thể dễ dàng phát hiện các ngày hoạt động tích cực nhất của mình và xác định các mẫu hoạt động.

StepsMeter tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tất cả dữ liệu thể dục cá nhân của bạn được lưu trữ nội bộ trên thiết bị của bạn và không bao giờ được chia sẻ qua kết nối mạng mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Bạn có di chuyển đủ trong ngày không? Tìm hiểu thêm về hoạt động hàng ngày của bạn và phù hợp bằng cách đạt được mục tiêu bước của bạn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app StepsMeter: Pedometer

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--