Tpizi

Tpizi

Nhà phát triển: Tpizi

Miễn phí

Tpizi Miễn phí

Tpizi

Nhà phát triển: Tpizi

Ảnh màn hình

Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi
Tpizi

Mô tả bởi nhà phát triển

- Quản lý dự án bất động sản
+ Công cụ làm việc nhóm: giao việc, trạng thái thực hiện, nhắc nhở.
+ Quản lí hồ sơ tài liệu và các công việc.
+ Quản lí hợp đồng và tình trạng tài chính.
+ Hiện trạng xây dựng và bán hàng của các dự án

- Sàn giao dịch bất động sản
+ Sàn giao dịch BDS trực tuyến giao dịch tại mọi nơi
+ Bán hàng thông qua nhiều đại lí trên bản đồ số GIS
+ Thông tin BĐS được cập nhập thường xuyên và chính xác
+ Quản lí công nợ và thanh toán của khách hàng

- Đô thị thông minh
+ Quản lí quy hoạch
+ Bản đồ số công bố quy hoạch trên nền GIS
+ Bản đồ thông tin hệ thống hạ tầng cấp phép trực tuyến

- Điện toán đám mây, bản đồ nền GIS
+ An toàn dữ liệu, truy cập mọi nơi, mọi lúc
+ Các bất động sản được số hoá theo đúng toạ độ GIS
+ Tra cứu dữ liệu nhanh trực quan và nhanh chóng
+ Làm việc trên mọi thiết bị, cập nhật theo thời gian thực

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tpizi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--