Meow.io - Cat Fighter

Meow.io - Cat Fighter

Nhà phát triển: Duong Nguyen

Miễn phí

Meow.io - Cat Fighter Miễn phí

Meow.io - Cat Fighter

Nhà phát triển: Duong Nguyen

Ảnh màn hình

Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter
Meow.io - Cat Fighter

Mô tả bởi nhà phát triển

Chơi với người khác! Bạn có thể trở thành con mèo lớn nhất?
* Luật chơi:
Có 12 người chơi và bạn phải đẩy những người chơi khác ra khỏi bản đồ.
Một khi bạn thúc đẩy người chơi đến thành công, bạn sẽ trở nên lớn hơn, mạnh hơn và nhanh hơn.
Phải là người cuối cùng trên bản đồ để là người chiến thắng!

* Mẹo chơi:
Một người chơi có điều khiển để di chuyển dễ dàng và một nút nguồn.
Khi sức mạnh đủ mạnh, hãy sử dụng nó để có lực đẩy mạnh hơn và bạn có thể chiến đấu với những người chơi lớn hơn mình.
Đảm bảo sử dụng một cách khôn ngoan. Nếu không, bạn có thể tự chiến đấu :)

=> Chơi io trò chơi miễn phí ngay bây giờ. Chúc may mắn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Meow.io - Cat Fighter

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--