Phim hoạt hình biếm họa Maker

Phim hoạt hình biếm họa Maker

Nhà phát triển: Vineeta Yadav

Miễn phí

Phim hoạt hình biếm họa Maker Miễn phí

Phim hoạt hình biếm họa Maker

Nhà phát triển: Vineeta Yadav

Ảnh màn hình

Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker
Phim hoạt hình biếm họa Maker

Mô tả bởi nhà phát triển

Thay thế khuôn mặt của bạn với bức tranh biếm họa vui nhộn và thay đổi hình ảnh của bạn thành bức tranh biếm họa với ứng dụng Maker phim hoạt hình biếm họa ảnh miễn phí.
Nếu bạn không biết làm thế nào để làm phim hoạt hình biếm họa? sau đó ứng dụng này là dành cho bạn, nơi bạn có thể biến đổi hình ảnh của bạn thành phim hoạt hình biếm họa nổi tiếng.
Chỉ cần nhập pic từ máy ảnh hoặc thư viện và thay đổi ảnh thành tranh biếm họa trong vài giây. Vì vậy, bạn bè tải về nhà sản xuất phim hoạt hình biếm họa miễn phí của chúng tôi để làm cho bạn bè của bạn cười vào những kết quả vui nhộn.
Tính năng, đặc điểm:
- Biến mình thành bức tranh biếm họa phim hoạt hình vui nhộn và animes.
- Lưu, chia sẻ và thiết lập bức tranh biếm họa nổi tiếng của bạn làm hình nền.
- 100 người đàn ông, phụ nữ và hình ảnh biếm họa phim hoạt hình nổi tiếng để lựa chọn.
- Làm phim hoạt hình biếm họa cá nhân.
- Chia sẻ bức tranh biếm họa của riêng bạn và anime hoạt hình trên ứng dụng Whats, Facebook, Twitter, Instagram và We Chat v.v.
- Và nhiều hơn nữa.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phim hoạt hình biếm họa Maker

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--