HAIVAN - Đặt xe đường dài

HAIVAN - Đặt xe đường dài

Nhà phát triển: HAVAZ COMPANY LIMITED

Miễn phí

HAIVAN - Đặt xe đường dài Miễn phí

HAIVAN - Đặt xe đường dài

Nhà phát triển: HAVAZ COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài
HAIVAN - Đặt xe đường dài

Mô tả bởi nhà phát triển

Chúng tôi kết nối cộng đồng và các hãng vận tải lớn nhất, kết hợp với tiêu chuẩn dịch vụ và an toàn được xây dựng riêng bởi Havaz, đem lại những trải nghiệm di chuyển chuyên nghiệp và an toàn hàng đầu.
- HAIVAN Airlink: Dịch vụ xe đón sân bay
- HAIVAN Express: Dịch vụ xe liên tỉnh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HAIVAN - Đặt xe đường dài

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--