Bình Tân Công Dân S‪ố‬

Bình Tân Công Dân S‪ố‬

Nhà phát triển: FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

Miễn phí

Bình Tân Công Dân S‪ố‬ Miễn phí

Bình Tân Công Dân S‪ố‬

Nhà phát triển: FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

Ảnh màn hình

Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬
Bình Tân Công Dân S‪ố‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng mobile Dịch Vụ Công Bình Tân cung cấp các chức năng như:
- Tra cứu hồ sơ
- Thủ tục hành chính
- Tra cứu quy hoạch
- Nộp hồ sơ kinh doanh
- Nộp hồ sơ y tế
- Phản ánh vi phạm
- Cổng thông tin
- Thông báo ...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bình Tân Công Dân S‪ố‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--