Quân Khu 4

Quân Khu 4

Nhà phát triển: Viettel Information and Communications Technology solutions center

Miễn phí

Quân Khu 4 Miễn phí

Quân Khu 4

Nhà phát triển: Viettel Information and Communications Technology solutions center

Ảnh màn hình

Quân Khu 4
Quân Khu 4
Quân Khu 4
Quân Khu 4
Quân Khu 4
Quân Khu 4

Mô tả bởi nhà phát triển

Cơ quan Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 4
Tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quân Khu 4

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--