Kawa Smart

Kawa Smart

Nhà phát triển: Yi Wen

Miễn phí

Kawa Smart Miễn phí

Kawa Smart

Nhà phát triển: Yi Wen

Ảnh màn hình

Kawa Smart
Kawa Smart
Kawa Smart
Kawa Smart

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này dùng để điều khiển thiết bị hoàn toàn qua mạng Wifi, mọi lúc, mọi nơi, tạo cho cuốc sống tiện ghi và thoải mái hơn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kawa Smart

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--