VTC iProtect

VTC iProtect

Nhà phát triển: Hieu Tran

Miễn phí

VTC iProtect Miễn phí

VTC iProtect

Nhà phát triển: Hieu Tran

Ảnh màn hình

VTC iProtect
VTC iProtect
VTC iProtect
VTC iProtect
VTC iProtect
VTC iProtect

Mô tả bởi nhà phát triển

VTC iProtect là một ứng dụng trên nền Cloud cung cấp cho người dùng thông tin báo động qua điện thoại di động. Các thông tin sẽ được báo ngay tức thì trên ứng dụng VTC iProtect qua phương tiện Push Notification, SMS, cuộc gọi điện thoại hay email cùng với thông tin chi tiết, lịch sử của thiết bị sử dụng.
VTC iProtect là một dịch vụ chỉ hoạt động với các thiết bị thuộc dòng sản phẩm VTC iProtect.

VTC iProtect is a cloud-base application that alerts users via mobile devices. VTC iProtect provides real-time events, event history, along with detailed device information. Events are received via Push Notifications or phone call, SMS, email.
VTC iProtect application is only compatible with VTC iProtect products and services.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VTC iProtect

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--