My AI English

My AI English

Nhà phát triển: AMES LEARNING JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

My AI English Miễn phí

My AI English

Nhà phát triển: AMES LEARNING JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

My AI English
My AI English
My AI English
My AI English
My AI English
My AI English
My AI English
My AI English
My AI English
My AI English

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm học Tiếng Anh trực tuyến với mục tiêu x7 lần hiệu quả học Tiếng Anh với phương pháp khoa học.
Sau 2 tuần bạn sẽ nhớ được:
- 90% thông tin được ghi nhớ bằng phương pháp chủ động
- Gấp 7 lần hiệu quả học Tiếng Anh bằng phương pháp Khoa học của Đại học Maine - USA

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app My AI English

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--