G7 Taxi

G7 Taxi

Nhà phát triển: Quan Nguyen Anh

Miễn phí

G7 Taxi Miễn phí

G7 Taxi

Nhà phát triển: Quan Nguyen Anh

Ảnh màn hình

G7 Taxi
G7 Taxi
G7 Taxi
G7 Taxi
G7 Taxi
G7 Taxi
G7 Taxi
G7 Taxi

Mô tả bởi nhà phát triển

Chúng tôi là hãng taxi lớn nhất Việt Nam hiện tại, mong muốn đem lại người dùng sản phẩm và dịch vụ taxi nhanh chóng, kịp thời nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app G7 Taxi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--