lD Ảnh chụp - ID photo maker
4.7 / 1,5 N đánh giá

lD Ảnh chụp - ID photo maker

Nhà phát triển: Zou RunJuan

Miễn phí

lD Ảnh chụp - ID photo maker Miễn phí
4.7 / 1,5 N đánh giá

lD Ảnh chụp - ID photo maker

Nhà phát triển: Zou RunJuan

Ảnh màn hình

lD Ảnh chụp - ID photo maker
lD Ảnh chụp - ID photo maker
lD Ảnh chụp - ID photo maker
lD Ảnh chụp - ID photo maker
lD Ảnh chụp - ID photo maker
lD Ảnh chụp - ID photo maker
lD Ảnh chụp - ID photo maker

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng IDPhoto là một máy ảnh ID thông minh tự động chuyên nghiệp, hỗ trợ vẽ chân dung tự động, tự động làm đẹp, thay thế màu nền, chọn kích thước và ảnh ID đẹp nhất sẽ được tạo ngay lập tức

Các tính năng chức năng:
- Bảo quản ảnh ID độ nét cao
- Thảm hình ảnh thông minh hoàn toàn tự động
- Một số lượng lớn đàn ông và phụ nữ ăn mặc giản dị
- Sửa đổi nền ảnh với một cú nhấp chuột (hỗ trợ nền đỏ, nền xanh, nền trắng, v.v.)
- Hỗ trợ làm trắng và làm đẹp
- Hỗ trợ ảnh chứng minh thư, ảnh visa, ảnh 1 inch, ảnh 2 inch và các kích thước khác

Này, ảnh chứng minh thư, ảnh chứng minh thư, ảnh thẻ sinh viên, ảnh hộ chiếu, ảnh chứng minh thư an sinh xã hội, v.v., bạn là nhà thiết kế chuyên nghiệp, hãy làm tại nhà!

===== Upgrade to Subscription =====
1) With "Upgrade", you can subscribe for getting the following services:
a)Save IDPhoto
b)Remove the page sticker ads
2) You'll be able to access all available drawing templates and receive regular updates for the duration of your subscription.
3) The subscriptions are ¥9.00 weekly, ¥28.00 monthly and ¥248.00 annually or equal to the same price tier that "Apple's App Store Matrix" determines in other currencies.
4) Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase
5) Subscription automatically renews for the same price and duration period as the original "one week"/"one month"/"one year" package unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period
6) Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period at the cost of the chosen package (weekly, monthly,yearly package)
7) Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's iTunes Account Settings after purchase.
8) No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period
9) You may cancel a subscription during its free trial period via the subscription setting through your iTunes account. This must be done 24 hours before the end of the subscription period to avoid being charged. For more details,Please visit http://support.apple.com/kb/ht4098 for more information
10) You may turn off the auto-renewal of your subscription via your iTunes Account Settings. However, you are not able to cancel the current subscription during its active period
11) Any unused portion of a free-trial period, will be forfeited when the user purchases a subscription

===== Terms of Use and Privacy Policy
Terms of Use: http://www.fastlove.top/apps/idphoto/statement/terms_en.html
Privacy Policy: http://www.fastlove.top/apps/idphoto/statement/privacy_en.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app lD Ảnh chụp - ID photo maker

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan