Quản Lý Đô Thị Thủ Đức

Quản Lý Đô Thị Thủ Đức

Nhà phát triển: VLAB Co,.LTD

Miễn phí

Quản Lý Đô Thị Thủ Đức Miễn phí

Quản Lý Đô Thị Thủ Đức

Nhà phát triển: VLAB Co,.LTD

Ảnh màn hình

Quản Lý Đô Thị Thủ Đức
Quản Lý Đô Thị Thủ Đức
Quản Lý Đô Thị Thủ Đức
Quản Lý Đô Thị Thủ Đức

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống quản lý trật tự đô thị cho phép tiếp nhận và xử lý các vấn đề về trật tự đô thị trên địa bàn Quận Thủ Đức

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quản Lý Đô Thị Thủ Đức

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--